ANGIOSTRONGILOSIS. LA IMPORTÀNCIA DE DESPARASITAR ADEQUADAMENT

Angiostrongylus vasorum és un cuc nematode que pot infectar els nostres animals.

El cicle vital del paràsit involucra hostes intermedis (cargols o baboses) i hostes paratènics (granotes ) que transporten la larva infectiva L3. El gos ingereix el paràsit a través d’aquests hostes. Un cop dins l’animal les formes adultes del paràsit habiten a les artèries pulmonars i al ventricle dret del cor.

Aquest nematode pot causar un ampli ventall de signes clínics, desde signes cardiorespiratoris, neurològics, letàrgia, síncopes,  problemes de coagulopaties.. tot i que algun animal pot ser assimptomàtic.

Quan l’animal tus, aquests paràsits són expulsats i tornats a ser ingerits i llavors eliminats per femtes durant temps (de 30 a 100 dies poden eliminar les larves)

El tractament és a base d’uns antiparasitaris concrets que eliminen el paràsit i les formes larvàries.

En resum, aquesta parasitació és una malaltia emergent potencialment mortal que pot mostrar presentacions clíniques molt variades. Tot i que el pronòstic en animals amb afectacions lleus o moderades és bo, recordeu la importància de desparasitar regularment els vostres animals.

Recordeu que els antiparasitaris no són preventius i no eviten que els nostres animals s’infectin. Per això és important fer una bona pauta de desparasitació interna per si el nostre animal estigués infectat.