CAMPANYA DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA LEISHMANIOSI

? Anticipant-nos al bon temps, us oferim una campanya de prevenció i detecció contra la Leishmaniosi. ?

La Leishmania infantum (L. Chagasi) és el paràsit protozou responsable d’aquesta malaltia a la zona mediterrània. Es transmet per la picada d’un mosquit ?(dípter flebòtom femella) endèmic en aquestes regions. Es tracta d’una zoonosis ( enfermetat que pot passar als humans) on el gos actúa com a resevori. D’aquí la importància d’una bona prevenció

La malaltia que provoca aquest paràsit en el gos pot expressar-se de diverses maneres (per exemple de forma cutània , visceral, pèrdua de pes, problemas oculars, coixeres..etc).

La Leishmaniosi NO ES CURA, ES CONTROLA. Pot quedar-se inactivada durant temps dins el cos i per qualsevol motiu que faci baixar les defenses, rebrotar.
Per tot això és molt important la DETECCIÓ precoç però sobretot la PREVENCIÓ.

☎️?Contacteu amb nosaltres i us explicarem tot el necessari per a la prevenció i detecció de la Leishmaniosis