Com a veterinaris estem informats constantment de tot el que pugui tenir relació entre el coronavirus i els nostres animals i voldria compartir amb vosaltres la informació que ens van arribant (Informe dels Comitès Científics i de Salut de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association))

Els coronavirus (CoV) són una familia de virus ARN. Es denominen coronavirus perquè la partícula viral té una característica “corona” de proteïnes espiculars al voltant de l’estructura lipídica. Les infeccions per CoV són freqüents en animals i humans. Tot i que algunes soques de CoV són zoonòtiques (és a dir, poden transmetre’s dels animals als humans), la majoria no ho són.

En humans els CoV poden causar diferents enfermetats, desde refredats comuns a malalties més greus.

La via de transmissió predominant del COVID-19 (el nou coronavirus) sembla ser d’humà a humà. Les proves disponibles actualmente suggereixen que el virus COVID-19 té origen animal tot i que, fins al moment, no hi ha evidència científica suficient de què els animals de companyia puguin transmetre la malaltia.

Per tant, no existeix cap justificació per prendre mesures contra els animals de companyia que puguin afectar al seu benestar.

Intentem contestar algun dubte que pogueu tenir

I el gos positiu De Hong Kong?

Els serveis veterinaris de Hong Kong van trobar un gos que va donar positiu al virus COVID-19 després d’una estreta exposició als seus propietaris afectats pel nou coronavirus. La prova realitzada a l’animal va demostrar presència de material genètic del virus però el gos no presentava cap signe clínic de malaltia  Això és degut a què l’animal va estar exposat a un ambient contaminat.

Què vol dir “ambient contaminat”?

Quan una persona contrau el COVID-19 (que es contagia per excrecions respiratòries), escampa partícules víriques amb les secrecions que allibera a través de la tos i dels esternuts. Així, l’ambient i les superfícies de l’habitatge de la persona malalta poden acumular certa quantitat de virus.

El gos de Hong Kong vivia a l’habitatge d’una persona infectada i en quarentena. Per tant, en un espai amb elevada quantitat de partícules víriques. Això podría explicar que les mostres nasals i orals que els investigadors van recollir del gos donessin el resultat de positiu lleu. Tot i que l’animal , probablement, estava només exposat però no estava infectat.

L’animal tenia restes víriques com les que podien haver-hi sobre la superficie d’una taula, però no vol dir que el virus hagués infecat l’animal ni  tampoc que pogués contagiar.

Pot llavors el nou coronavirus infectar als animals domèstics?

Actualment no hi ha evidència que les mascotes o altres animals domèstics puguin ser infectats amb el COVID-19. Tampoc hi ha evidència actualment que puguin ser una font d’infecció per a les persones.

He d’evitar el contacte amb mascotes i altres animals si estic malalt?

El millor és no manipular animals mentre s’està malalt. Tot i que no hi ha hagut informes de mascotes o altres animals que hagin emmalaltit amb COVID-19, varis tipus de coronavirus poden causar malalties en animals i difondre’s enre animals i persones. Fins que no avancin les investigacions, evitar el contacte amb animals i utilizar mascareta per a protegir-los de la possibilitat de la transmissió de la malaltia.

Què faig si la meva mascota es posa malalta i ha estat en contacte amb una persona infectada?

Trucar al veterinari per informar de la situació. No portar l’animal a la clínica fins que no s’hagi parlat amb un responsable.

Tot i que el virus sembla haver sorgit d’una font animal, ara mateix només es transmet de persona a persona a través de les gotes respiratòries produïdes quan una persona tus o estornuda.

Actualment no hi ha evidència que els animals es puguin infectar i emmalaltir, ni que puguin ser una font d’infecció per a les persones. Tot i no haver-hi informes de mascotes o altres animals que s’hagin infectat pel COVID-19, altres tpus de coronavirus poden causar malalties en animals i transmetre’s entre animals i persones.